July, 2016 | Công ty may thời trang, đồng phục bảo hộ lao động Ohnew