Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Ohnew hiểu rằng Sự riêng tư trên tài khoản cá nhân của bạn là rất quan trọng, chính vì vậy chúng tôi  mạnh mẽ cam kết.

1. Chúng tôi cam kết Không sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi  khi bạn liên hệ mua hàng  trên hệ thống của chúng tôi với bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chăm sóc khách hàng của Ohnew

2. Chúng tôi cam kết Không mua đi bán lại thông tin của bạn cho bên thứ ba hoặc bất kỳ đối tác nào khác

3. Thông tin của bạn Chúng tôi cam kết sẽ được bảo mật, chỉ để mục đích chăm sóc khách hàng của Ohnew

4. Ohnew cam kết Không làm bất cứ hành động nào để phiền hà, quấy rối, gây sự khó chịu cho bạn.

Sự bảo mật thông tin cá nhân khách hàng như bảo mật thông tin của Ohnew chính là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.