Bảng báo giá in lụa gia công

Bảng báo giá in lụa gia công: Áp dụng đối với các đơn hàng mỗi áo in hình riêng biệt (in logo công ty, in chữ, in hình vẽ, áo lớp, áo nhóm, áo quảng cáo) Hình in lớn trước ngực hoặc sau lựng khổ in 30×40 cm (áo bóng đá, áo đôi, áo gia đình)

Số lượng 1 màu 2 màu 3 màu 4 màu
1-9 25.000 35.000 45.000 55.000
10-29 20.000 28.000 36.000 44.000
30- 49 18.000 25.000 32.000 38.000
Trên 50 16.000 22.000 28.000 33.000

 

Bảng giá in lụa gia công áp dụng đối với các đơn hàng in hình giống nhau khổ in 30x40cm (in logo công ty, in chữ, in hình vẽ, áo lớp, áo nhóm, áo quảng cáo). Hình in lớn trước ngực và sau lưng

Số lượng 1 màu 2 màu 3 màu 4 màu 5 màu 6 màu
2-9 18 30 42 54 64 74
10-19 15 25 35 45 55 65
20-29 12 21 30 39 48 57
30-49 10 18 26 35 42 50
50-90 8 15 22 29 36 43
100 -199 6 12 18 24 30 36
200-299 5 10 15 20 25 30
300-499 4 8 12 16 20 24
500-999 3 6 9 12 15 18
Trên 1000 2.5 5 7.5 10 12.5 15

 

Bảng giá in lụa gia công áp dụng đối với các đơn hàng in giống nhau khổ in 10x10cm. Hình in nhỏ trước ngực hoặc sau lưng, trên tay

Số lượng 1 màu 2 màu 3 màu 4 màu 5 màu 6 màu
2-9 13 20 25 35 40 45
10-19 8 15 20 25 30 35
20-29 6 12 18 20 25 30
30-49 5 10 15 18 20 25
50-99 3.5 7 10 14 18 20
100-199 2.8 5 7 9 15 18
200-299 2.5 4.5 6 8 10 15
300-499 2 4 5 7 8 10
500-999 1.5 3 4.5 6 7 9
Trên 1000 1 2 3 4 5 7

 

Bảng giá in chuyển nhiệt: in trên vả màu pha cotton (trắng, hồng phấn, vàng lợi, xanh lợi,..) Hình ảnh đầy đủ màu sắc

Số lượng in logo nhỏ <10cm Khổ in a4 Khổ in a3
1-9 12 24 32
10-29 10 20 26
30-49 8 16 22
50-100 7 14 19
100-200 6 12 16
Trên 200 5 10 13