Xuong 2

Xưởng sản xuất Ohnew

Với quy mô nhà xưởng và các chuỗi nhà cung cấp NPL lên đến gần 2000m2 bao gồm: Văn phòng, Kho bãi, Phòng cắt, Khu may hoàn thiện, kiểm tra chất lượng, giao hàng…. Ohnew có khả năng cung cấp số lượng hơn 1.000 sản phẩm quy ra dệt kim /ngày và 200 sản phẩm quy ra dệt thoi/ ngày (tương đương 50.000 sản phẩm/tháng)

Với quy mô nhà xưởng và các chuỗi nhà cung cấp NPL lên đến gần 2000m2 bao gồm: Văn phòng, Kho bãi, Phòng cắt, Khu may hoàn thiện, kiểm tra chất lượng, giao hàng…. Ohnew có khả năng cung cấp số lượng hơn 1.000 sản phẩm quy ra dệt kim /ngày và 200 sản phẩm quy ra dệt thoi/ ngày (tương đương 50.000 sản phẩm/tháng)

Leave a Reply

Your email address will not be published.