Mũ lưỡi trai Praha
praha-4

Mũ lưỡi trai Praha

Mũ lưỡi trai praha màu trắng in thêu phía trước thân mũ và in cả phần lưỡi trai.

Category:

Product Description

Mũ lưỡi trai praha

Mũ lưỡi trai praha

Cùng xem qua các chi tiết của sản phẩm mũ lưới trai praha

praha-4 praha-2 praha-1

Tổng quan mũ màu chắc, có vẻ màu sắc của logo và text được thêu khác nhiều mùa nhìn rất quê mùa.