# mũ trơn trắng vài kaki
mu-tron-trang

# mũ trơn trắng vài kaki