# mũ trơn xanh đen
mu-tron-xanh-den

# mũ trơn xanh đen