Hoạt động hỗ trợ cộng đồng

Hiện nay, có rất nhiều các nhóm tình nguyện đang hoạt động trên khắp mọi miền tổ quốc. Tuy nhiên, khó khăn chung của hầu hết các nhóm tình nguyện luôn gặp phải là vấn đề về quỹ ngân sách để tiếp tục duy trì các hoạt động từ thiện.

Hiện nay, có rất nhiều các nhóm tình nguyện đang hoạt động trên khắp mọi miền tổ quốc. Tuy nhiên, khó khăn chung của hầu hết các nhóm tình nguyện luôn gặp phải là vấn đề về quỹ ngân sách để tiếp tục duy trì các hoạt động từ thiện. Đại đa số các nhóm tình nguyện lựa chọn phương án tìm kiếm ngân sách bằng các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân…Thế nhưng đây không phải là phương án để có nguồn quỹ ổn định và lâu dài.

Để hưởng ứng tinh thần “lá lành đùm lá rách” và tạo điều kiện cho các nhóm tình nguyện có thể tự tạo ra nguồn quỹ cho mình, Ohnew đang thực hiện chính sách hỗ trợ giá áo thun cho các hoạt động bán áo gây quỹ của tất cả các nhóm tình nguyện trên toàn quốc.

Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề tài chính và tự gây nguồn quỹ cho nhóm mình trong hoạt động hoặc trong chương trình có thể liên hệ Ohnew..

Leave a Reply

Your email address will not be published.